1977
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije