1991
Avtor: Serše, Aleksandra
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije