2012
Avtor: Logar, Katja
Založnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine