16.08.1921
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev