01.03.2005
Založnik: Slovenski frančiškani v Avstraliji