1997
Avtor: Keber, Janez
Založnik: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU