18.06.1935
Založnik: Kranjsko - slovenska katoliška jednota