2008
Avtor: Dmitrašinović, Veljko
Založnik: DMFA, založništvo