1980
Avtor: Milan Gaspari
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center