2010
Avtor: Gacoin-Marks, Florence
Založnik: Slovensko društvo za primerjalno književnost