1986
Avtor: Ivo Krč
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center