16.07.1921
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev