1980
Avtor: Smerke, M.
Založnik: Društvo matematikov, fizikov in astronomov