1942
Avtor: Zupančič, Miljutin
Založnik: Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana