1983
Založnik: Društvo matematikov, fizikov in astronomov