1917
Avtor: Zosel, W.
Založnik: K. u. k. Militärgeographisches Institut