1968
Avtor: snemanje AFOS
Založnik: Zvezna geodetska uprava SFRJ