1994-2013
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije