08.08.2005
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije