januar 1998
Založnik: Mestni svet Mestne občine Ptuj