julij 1996
Založnik: Mestni svet Mestne občine Ptuj