1979
Avtor: Tanja Keršmanc
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center