2004
Založnik: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije