2009
Založnik: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije