2006
Založnik: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije