2005
Založnik: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije