1968-
Založnik: Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije