1961-
Založnik: Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto