2002-
Založnik: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije