Alternativa : revistë e SH.K.SH. "Migjeni" për kulturë dhe shkencë