Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti

 1. 2015
   19

 2. 2016
   16

 3. 2017
   20

 4. 2018
   25

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  Osebno pričevanje o času lutke (številka: 1, 2018)
  Realpolitična brezmoč slovenskega gledališča (številka: 1, 2018)
  Brutalizem v sodobnem slovenskem gledališču (številka: 1, 2018)
  Kastracija političnega, nakar še policija (številka: 1, 2018)
  Hermenevtični nastavek za analizo moderne estetske ideologije (številka: 1, 2018)
  Nemoč političnega. Moč igre (številka: 1, 2018)
  K politikam zaznavanja (številka: 1, 2018)
  Vse, česar se do sedaj nismo upali vprašati o političnosti in kastraciji (post)dramskega (številka: 1, 2018)
  Kastracija političnega na primeru drame Ljudski demokratični cirkus Sakešvili Roka Vilčnika (številka: 1, 2018)
  Kaj se je zgodilo s političnim v gledališču? Primer Oliverja Frljića (številka: 1, 2018)
  Čakajoč politično. K protagonizmu v performansu (številka: 1, 2018)
  (Ob)robno v središču (številka: 1, 2018)
  Čustva in ozemlja (številka: 1, 2018)
  Theatre as a relationship (številka: 2, 2018)
  Dance is an overlooked potential of intercultural cooperation (številka: 2, 2018)
  Polite ignorance (številka: 2, 2018)
  Teoretizirano zgodovinjenje avantgard (številka: 2, 2018)
  The influence of Slovenian theatre in Macedonia (from 1990 until the present) (številka: 2, 2018)
  The theatre bridge between Macedonia and Slovenia (številka: 2, 2018)
  "Šiv ni šiv" (številka: 2, 2018)
  From Yugoslav ballet to Post-Yugoslav contemporary dance (številka: 2, 2018)
  Zametki postdramskega gledališča na Slovenskem (številka: 2, 2018)
  An introduction to Macedonian-Slovenian theatre relations (1990-2015) (številka: 2, 2018)
 5. 2019
   26

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  Kamišibaj v znamenju kakovosti in umetnosti (številka: 1, 2019)
  Koža kot meja med ontološko in civilizacijsko skonstruiranim Jazom (številka: 1, 2019)
  Theatre reception in Greece and the ideology of greekness (številka: 1, 2019)
  Beneath the invisible cloud (številka: 1, 2019)
  Time travels with kamishibai (številka: 1, 2019)
  Uboj ali terapija (številka: 1, 2019)
  Kamishibai in dialect (številka: 1, 2019)
  Uvodnik (številka: 1, 2019)
  Ugledališčena nomadskost kot plastenje pogleda, raznolikih umetniških kreacij in energij (številka: 1, 2019)
  Slovenski kamišibaj v luči kulturne antropologije (številka: 1, 2019)
  The socio-political function of performing arts and the democratisation of the Republic of Slovenia (številka: 1, 2019)
  Premeščanje užitka zaradi uživanja (številka: 1, 2019)
  Zgodovinjenje scenografije (številka: 2, 2019)
  Elementi monodrame in avtobiografskosti v besedilih Simone Semenič (številka: 2, 2019)
  Uvodnik (številka: 2, 2019)
  Živo-mrtvo telo v dramatiki Simone Semenič (številka: 2, 2019)
  PIšemo in objavljamo, torej smo (številka: 2, 2019)
  Motiv žrtve v dramah Simone Semenič (številka: 2, 2019)
  Zofka Kveder in Simona Semenič (številka: 2, 2019)
  (Še vedno) dramatično stanje sodobne slovenske dramatike (številka: 2, 2019)
  Govorne ploskve Simone Semenič kot performativno razgaljanje jezika (številka: 2, 2019)
  Politika + poetika = etika (številka: 2, 2019)
  "Itak so vsi mrtvi!" (številka: 2, 2019)
  Framing dramaturgy and translation (številka: 2, 2019)
 6. 2020
   18