Muka Isusova : oratorij za sola i muški zbor a cappella od Borisa Papandopula