Izbira akcelerogramov za projektiranje stavb : doktorska disertacija
Earthquake ground motion selection for the design of buildings : doctoral thesis