Measuring time attitudes in Slovenia : psychometric proprieties of the Adolescent and Adult Time Attitude Scale (AATI-TA)
Merjenje stališč do časa v Sloveniji = psihometrične značilnosti Inventarja o času za mladostnike in odrasle - Lestvica stališč do časa (AATI-TA)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih