Nájszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendár za lüdsztvo

tab1
1. TXT datoteka (308 kB) Za ogled je potrebna prijava