Glasboslovni instrumentarij v času premen znanstvenih obrazcev
The musicological apparatus in times of changing scholarly models