Valvasor o vakuumu in tankostenskih kipih : ob 320-letnici Valvasorjeve izvolitve v londonsko kraljevo družbo