Mineral waters of Serbia and development of phototrophic microbial communities near points of emergence and on wellheads
Mineralne vode v Srbiji in razvoj fototrofnih mikrobnih združb na mestih izvirov in na ustjih vrtin