Meritve elementarnih dogodkov uravnavane eksocitoze v astrocitih : doktorska disertacija
Measurements of unitary exocytic events in astrocytes = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih