Jugoslovenske narodne skupštine i sabori. Predgovor Stevana Ćirića