Naglas sklonskih oblik im. mn. *stábla, daj. ed. glave, or. ed. *za rekó v (narečni) slovenščini