Homogeni operatorji in homogene spektralne mere : doktorska disertacija