Vrstna in rasna morfološka diferenciacija jamskih kozic Troglocaris aggr. anophthalmus (Crustacea: Decapoda: Atyidae) na Dinarskem krasu : doktorska disertacija
Cave shrimps Troglocaris aggr. anophthalmus (Crustacea: Decapoda: Atyidae), species and racial morphological differentiation in the Dinaric karst : doctoral dissertation