Nadžupnija in dekanija Vuzenica

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih