Vpliv lesne vrste na hrapavost zunanjega sloja in prostorninsko maso brušenih ivernih plošč
Influence of wood species on surface roughness and density of sanded particleboards