Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1991 do 31. oktobra 1992)