Življenje v škofjeloški mestni ubožnici - špitalu (po kroniki 1923 - 1931)