K osvetlitvi nekaterih votlih mer srednjeveškega Pirana