O leksikografskem ugotavljanju in urejevanju besednih pomenov : (referat na III. jugoslovanskem slavističnem kongresu)