Šivala je zvezda deklico : knjiga podvprašanj : slovar melanholije in radoživosti : z novimi podvprašanji ilustriranih 652 izbranih "lirskoslovarskih gnezd" iz avtorjevega 35-letnega pesniškega opusa (1983-2018)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih